Van Zaeck & Co

Corporate Real Estate Specialisten

Property Management

Het bij een organisatie of onderneming in gebruik zijnde vastgoed dient actief te worden beheerd. Welk kansen en bedreigingen zijn er in de vastgoedmarkt en hoe verhouden die zich tot het bedrijfsvastgoed. Aan welke risico's wordt de gebruiker c.q. eigenaar bloot gesteld en zijn deze goed verzekerd. Zijn de huisvestingslasten onder controle en wordt er niet teveel betaald. Gezien de kostenomvang en de beperkte flexibiliteit van de huisvestingskosten zijn wij van mening dat de portefeuille zorgvuldig beheert moet worden. Huurtermijnen en opzeggingsmogelijkheden dienen te worden bewaakt, prijsontwikkelingen met name voor onder de IFRS rapporterende ondernemingen dienen op de voet gevolgd te worden en de medewerkers van de onderneming of organisatie dienen productief te zijn en zich goed te voelen op de werklocatie.