Van Zaeck & Co

Corporate Real Estate Specialisten

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn het samenstel van directe en indirecte vastgoed-verplichtingen. Net als andere kosten dienen de huisvestingslasten gebudgetteerd en gecontroleerd te worden. Ondanks dat een deel van de huisvestingslasten vaak als vaste kosten gezien worden zijn ze wel degelijk beïnvloedbaar. Bij aflopende huurovereenkomsten kunnen de huurlasten heronderhandeld worden. Tegen te hoge gemeentelijke aanslagen kan bezwaar gemaakt worden. Bij indirecte kosten zoals servicekosten, energie, schoonmaak e.d. kan goed inkoopmanagement de kosten verlagen. Ook door gedragsveranderingen van medewerkers en nieuwe structuren binnen de organisatie kunnen de huisvestingslasten beïnvloed worden. Op de korte termijn zijn de huisvestingslasten vaak inflexibel maar op de langere termijn zijn ze zeer goed beïnvloedbaar