Van Zaeck & Co

Corporate Real Estate Specialisten

Belastingen

Vastgoed gebruik en bezit en belasting betalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedere vastgoedgebruiker krijgt te maken met belastingaanslagen. Voorbeelden van vastgoed gerelateerde belastingen van de rijksoverheid zijn: omzetbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. De lagere overheden brengen de onroerende zaak belasting, rioolheffingen, waterschapslasten maar ook allerhande leges in rekening. Iedere belastingheffing kent zijn eigen heffingsgrondslag. Aangezien de te betalen belastingen vaak een behoorlijk deel van de exploitatielasten of huisvestingkosten uitmaken is het zaak de aanslagen goed te controleren. Dit begint ieder jaar met de Wet Onroerende Zaken beschikking. Veel belastingheffingen en de afschrijving van vastgoed zijn op deze beschikking gebaseerd.