Van Zaeck & Co

Corporate Real Estate Specialisten

Bijzondere transacties

Onder bijzondere transacties verstaan wij niet veel voorkomende vastgoed-transacties. Voorbeelden hiervan zijn verkopen onder de wet voorkeursrecht gemeenten of onteigeningen. Onder de wet voorkeursrecht gemeenten is een vastgoed eigenaar gedwongen eerst met de gemeente te onderhandelen over de verkoop van een object. Dit maakt dat de eigenaar niet vrij is met een willekeurige andere koopkandidaat een transactie aan te gaan. In het geval van onteigening is er sprake van een gedwongen verkoop aan de overheid. De vastgoed eigenaar krijgt dan een koopsom voor zijn vastgoed welke bestaat uit de marktwaarde vermeerderd met een schadeloosstelling. Dit soort bijzondere transacties vergt aanvullende expertise. Over het algemeen heeft een organisatie of onderneming deze kennis niet in huis en wordt hier een specialist voor ingehuurd.