Van Zaeck & Co

Corporate Real Estate Specialisten

Vastgoed Acquisitie

Vastgoed acquisitie is hard werken. Welke objecten zijn beschikbaar en waar. Welk "verborgen" vastgoedaanbod is er. Welke voorwaarden en condities zijn reëel. Kan het bedrijf of de organisatie op de nieuwe locatie wel alle vergunningen krijgen. Zijn er publiek of privaatrechtelijke beperkingen. Welke lasten zijn er te verwachten gedurende de looptijd van het contract c.q. levensduur van het object. Wij stellen bij de aankoop of aanhuur daarom altijd de contractskosten of lifecycle kosten vast. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is zowel kennis van de vastgoedmarkt als kennis van wet en regelgeving als kennis van het bedrijf nodig. Veel ondernemingen hebben deze kennis niet in huis en gebruiken daarom een externe adviseur op vastgoed gebied.